En slagkraftig paraplyorganisation

af Torben Svane Kristensen

Siden FødevareDanmark blev grundlagt i 2015, har paraplyorganisationen for især små og mellemstore virksomheder i fødevaresektoren udviklet sig til at være en slagkraftig spiller både politisk og i forhold til at hjælpe medlemsvirksomheder med at navigere i love og regler og optimere på markedsføring. Der er meget at skulle holde styr på, når man driver en fødevarevirksomhed, uanset om der er få eller mange ansatte. Det var en af årsagerne til, at paraplyorganisationen FødevareDanmark blev stiftet for fire år siden af Danske Slagtermestre, Ostehandlerforeningen for Danmark, Danmarks Fiskehandlere og SMV Fødevarer. I hovedsædet i Odense arbejder man i de forskellige afdelinger på at servicere medlemmerne i organisationen. Det sker under overordnet ledelse af adm. direktør Torsten Buhl. Kig med indenfor.

Styr på økonomien

I økonomiafdelingen sidder Torben Stylsvig Pedersen som økonomichef. Han har været i siden hen FødevareDanmark. Han og de andre i afdelingen hjælper medlemmerne med alt lige fra regnskaber til administration af fordelsaftaler med leverandører. - Hvis et medlem har en udfordring med et regnskab, så kan de altid ringe til os. Det nye er, at vi tilbyder et lavt basiskontingent, og så kan man tilkøbe nogle ydelser, for eksempel rådgivning om fødevaresikkerhed, siger han. Det er også i denne afdeling, at man tager sig af organisationens feriekasse. - Vi registrerer og sørger for at indbetale og udbetale til de ansatte i vores medlemmers virksomheder. Der er en pæn formue, som vi investerer gennem samarbejdspartnere. Sidste år så det ikke så godt ud. Det skyldtes blandt andet usikkerhed på globalt plan, herunder med USA's handelskrig med Kina. Men vi foretager forholdsvis sikre investeringer i blandt andet obligationer, fastslår han. Hvis et medlem går med en drøm om at åbne en ny butik, kan det være svært at få banken med på ideen uden en garanti. - Vi kan hjælpe med at stille en garanti på op til 300.000 kroner, og det er en stor hjælp for en, der går med en drøm om at blive selvstændig, siger han. Det er også i økonomiafdelingen, at de administrer fordelsaftaler for medlemmerne indgået med leverandører. Det kan være fordelagtige forsikringer, aftaler om kreditkort, el-aftaler og benzinkort.

Synliggøre butikkerne

Ulrik Olesen er marketingchef, han og de tre konsulenter og syv grafikere i afdelingen hjælper medlemmer med markedsføring af butikker. I slagterkæden Mad Med Mere er der 42 medlemmer, og i Mesterslagteren er der ca. 100 medlemmer, hvor 40 af dem er med i Mesterslagteren Plus. Koncepetet er et valgfrit tilkøb, som giver mulighed for fri afbenyttelse af den grafiske afdeling. - Vi driver deres hjemmesider, sørger for indhold til de sociale medier og laver grafisk markedsføringsmateriale som menuer og andet samt annoncer til de sociale medier og aviser, fortæller han.

Gør ideer til virkelighed

Hvis et medlem gerne vil øge salget af f.eks. julefrokoster, så kan en konsulent hjælpe med at gøre ideen til virkelighed og skabe en sammenhæng i markedsføringen på alle platforme. - Det svarer lidt til at drive butik, som var man en del af en kapitalkæde, men her er de enkelte butikker frie til at gøre, som de vil, og vi kan så assistere. Der er stor forskellighed i vores butikker - et eksempel er, at vi her i Odense har fem butikker, der alle er med i Mesterslagteren og også Mesterslagteren Plus. De er forskellige, og det vil man opleve, hvis man tager en tur til Odense og besøger de fem butikker. Vores styrke som organisation ligger i vores medlemmers forskellighed. Fællesskabet gør os stærke som individer, og vi kan ikke undvære hinanden, siger Ulrik Olesen, der har været i organisationen i 22 år. Han har været vidne til en udvikling, der har gjort det sværere at drive en detailbutik. - Det er i høj grad butikkernes omstillingsevne, der er altafgørende i overlevelsen. Fokus for forbrugeren har ændret sig gennem alle de år, jeg har været med. I dag er det mere oplevelsen sammen med den gode vare, kunderne vil have - og vi skal nok udfordre os selv på,om vi arbejder på de rette tidspunkter – hvis vi gerne vil være et moderne madhus, fastslår Ulrik Olesen.

Skabe værdi for medlemskabet

Mads Illum Hansen er markedschef og sidder med to kasketter, SMV Fødevarer og Danske Frokost- og Cateringleverandører (DFCL). - Hos SMV Fødevarer oplever man fortsat en medlemstilgang, og vi har fokus på at skabe værdi i forhold til medlemskabet. Vi gør mere ud af at være aktive på de sociale medier, fortæller han. Han er både uddannet som kok og som slagter og er ved at tage en HD i marketing, og det er ofte ham, der tager den første kontakt til kommende medlemmer. - Min opgave er både rådgivning og at hjælpe med at skabe de rigtige kontakter. Vi skal hjælpe medlemmerne med at vækste, forklarer han. Mads Illum Hansen har været i organisationen i fem år, og han er med i ledergruppen, der sammen med bestyrelsen er med til at lægge strategien for organisationens indsatser fremadrettet. - Det har været en helt vild sjov udfordring. Vi er en spændende organisation. Man skal ikke glemme, at vi er en rimelig ung organisation, men kendskabet øges til stadighed. Vores allervigtigste opgave er at hjælpe vores medlemmer med at tjene penge, og med at drive en sund og veldrevet virksomhed. Vi kendt for at være en organisation, der er tæt på medlemmerne, siger Mads Illum Hansen.

Stifinder i jurajunglen

Steen Møhring Madsen er afdelingschef i den juridiske afdeling, og her er den eksterne kerneydelse alt, hvad der har med ansættelsesret at gøre. - Nogle af vores medlemmer er overenskomstdækket, og andre er ikke. Hos de overenskomstdækkede, som f.eks. medlemmer af Danske Slagtermestre, fører vi sager for medlemmerne. Vi har blandt andet løst sager, hvor et medlem har følt sig forurettet, eller hvor der har været uenighed om løn og pension. Vi hjælper også i afskedigelsessager, eller når det handler om bortvisninger eller advarsler, fortæller Steen Møhring Madsen, der har været ansat i FødevareDanmark i 3½ år. Han er også med til at komme med input til overenskomstforhandlinger, og han sidder med ved bordet, når en overenskomst skal forhandles i hus. - Derudover har vi nogle områder, hvor vi rådgiver medlemmerne. Det kan være i forhold til arbejdspladsvurderinger, gennemgang af kontrakter - og så Persondataforordningen, der har fyldt meget, siger han. Hvor meget hjælp, han og de andre i afdelingen kan tilbyde et medlem, afhænger af, hvor medlemmet er placeret under den samlede paraply, som FødevareDanmark udgør. - Generel vejledning på det ikke-overenskomstmæssige område fakturerer vi ikke medlemmerne for. Så kan medlemmerne tilkøbe forskellige produktpakker. Blandt andet en Plus-pakke, der inkluderer rådgivning om Nem- refusioner, elevrefusion eller fleksjobrefusion. Vi har gode erfaringer med de medlemmer, som vi har hjulpet, og der er plads til flere. Vi kan løfte en administrativ byrde, der bliver fjernet fra nogle af vores små butikker, så de kan koncentrere sig om at udvikle produkter og betjene kunderne, siger han. Udover ham selv sidder der en juridisk konsulent og en elev i afdelingen.

En rivende udvikling

Andre slags rådgivninger kan være om erhvervsleje, udbudsret, kontrakter i forhold til tredjemand, f.eks. leverancer af varer, og rengøringskontrakter. Det er også denne afdeling, der arrangerer informationsmøder om f.eks. den nye ferielov og Persondataforordningen. - Vi har været inde i en rivende udvikling, og vi joker med, at medlemmerne kommer ind under ”parasollen” i stedet for ”paraplyen”, når de bliver medlem, siger Steen Møhring Madsen

 

Tolkning af fødevareregler

I Fødevareafdelingen er Lars Poulsen afdelingschef, og her ringer mange medlemmer for at få hjælp til at tolke regler og få bekræftet, at det, de nu gør ude i virksomhederne, er det rigtige i forhold til lovgivningen. - Vi laver guidelines for, hvordan man skal producere fødevarer i sin virksomhed. Hvad skal man være opmærksom på? Lovgivning og krav. Hvor er risiciene? Det er jo et ret vigtigt område, og vi opdaterer løbende vores guidelines, siger han. I denne afdeling sidder der også konsulenter klar til at rykke ud og hjælpe medlemsvirksomhederne. - Det kan være et medlem, der har kunder, der kræver, at de er certificerede for, at en aftale kan laves, og så tager vores konsulenter ud og hjælper med at gøre medlemmets virksomhed klar til en certificering, siger Lars Poulsen, der har været i branchen i 20 år, hvor han har set en stigning i antallet af regler på fødevareområdet, der skal efterleves. - Vi er fire i min afdeling, og vi har travlt, men vi kan altid hjælpe, når der er behov. Vi har været fem, og vi har en ubesat stilling, som vi håber at vi skal have besat i løbet af efteråret, siger Lars Poulsen.

Besøg fra Korea

Lars Poulsen var også med, da en delegation af potentielle importører fra Korea var på inspektion hos nogle af de større producenter, der er medlemmer. - Der er nogle krav, der skal opfyldes, hvis man vil ind på det marked. Så er vi med ude på virksomheden og støtte vores medlemmer i det arbejde. Markedsåbninger til andre lande laver vi i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, blandt andet på slagteriområdet, og det er et rigtig fint samarbejde. Vi har begge medlemmer, der er ude på de store markeder, siger han. I afdelingen er man også i løbende dialog med fødevaremyndighederne – og organisationen er høringsberettiget og bliver spurgt, når der skal laves nye regler. - Som organisation er vi et helt andet sted end for 20 år siden, da jeg startede. Vi er blevet meget mere professionelle. Det er lidt kommet af sig selv. I takt med at vores medlemmer har udviklet sig, så har vi skullet følge med og udvikle os sammen med dem. Jo mere vores medlemmer bruger os – jo bedre, understreger Lars Poulsen. En af de store succeser, der er lanceret, er den elektroniske egenkontrol. - Den udvikler vi løbende på sammen med eSmiley. Alle vores guidelines ligger også elektronisk, og her er vi markedsledende. Det gør, at vi kan styre det med få de mennesker, vi er, og hjælpe alle medlemmer, lige fra dem med en milliard-omsætning til den lille slagter, siger Lars Poulsen.

 

August; 2019.

Accceptere cookies fra dette websted

Dette websted bruger cookies til at analysere din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger, i din browser

Nej tak til cookies Kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies