Fakta oplysninger
- priser, formater og rabatter

Medieoversigt for annoncering i bladet 2018

Birthe Lyngsø
Bi-Press
Telefon : 51 50 67 17
Mail: bi-press@mail.dk

Information vedr. online-annoncering

Annoncebannere modtages i følgende formater til websitet:
jpg, png eller gif.

Ved annoncering i nyhedsbrev kun jpg eller gif.
Samme størrelser er gældende.

Anbefalet fil-størrelse: 300kb

Flash annoncer/ banner tilbydes ikke.

Udarbejdelse af annonce kr. 425,- (hvis ikke færdigt
materiale kan leveres)

Annoncering på foedevaremagasinet.dk (pdf)