Danske Slagtermestre har vundet principiel sag ved EU-domstolen

af Pressemeddelelse

En meget lang og principiel retssag er nu kulmineret med en dom fra EU-Domstolen. Danske Slagtermestre har på vegne af danske kvægslagterier ført en sag mod Fødevareministeriet for at havde pålagt slagterierne at betale for uddannelse af tilsynsteknikere, der bistår dyrlægerne i kødkontrollen på slagterierne. Branchen fandt, at den ikke kunne pålægges at betale for uddannelse af statsligt personale, og det har Domstolen nu givet den medhold i. Sagen har for Danske Slagtermestre på vegne af kvægslagterierne været ført af advokat Hans Sønderby Christensen, partner i advokatfirmaet HjulmandKaptain, som anlagde sagen den 2. januar 2009. Direktør Lars Andersen fra kreaturslagterikoncernen Hjalmar Nielsen Group A/S er meget glad for udfaldet: - Det viser, at det var en rigtig beslutning at anlægge sagen dengang. Det var der ellers nogle, bl.a. svineslagterierne, som var imod, men med denne dom, har det været det hele værd. Dels får vi penge tilbage, dels er det slået fast, uddannelse er en udgift for statskassen, og at den ikke uden aftale kan sende regningen direkte videre til virksomhederne, siger Lars Andersen, der også er bestyrelsesmedlem af organisationen SamMark, som har bakket søgsmålet op hele vejen i alle årene. Han glæder sig over samarbejdet med ikke mindst Danske Slagtermestre. Hos Danske Slagtermestre er der også glæde, lyder det fra direktør Torsten Buhl. - Det er meget glædeligt, at Domstolen er enig med os. Det ville også være stærkt betænkeligt, hvis Fødevareministeriet kunne pålægge virksomhederne at betale for grunduddannelsen af det personale, som ministeriet agter efterfølgende at ansætte til at kontrollere de samme virksomheder, siger Torsten Buhl, som også henviser til, at der skal gælde ens konkurrencevilkår i EU.

Flere økonomiske spor

Det beløb på anslået 12-14 mio. kr., som en række kreaturslagterier i årene 2006 til 2009 betalte for uddannelse af tilsynsteknikere til slagteriernes kødkontrol, er muligvis kun en brøkdel af det erstatningskrav mod staten, som kan følge efter dommen ved EU-Domstolen. Dommen fastslog at uddannelsen af tilsynsteknikere skal ske for statens og ikke slagteriernes regning. Ifølge både advokat Hans Sønderby Christensen, advokatfirmaet HjulmandKaptain, der har ført sagen for flere kreaturslagterier under Danske Slagtermestre, og advokat Michael Honoré fra advokatfirmaet Bech-Bruun, der har kørt sagen for Kødbranchens Fællesråd, kan sagen udløse betydeligt større krav end beløbet til teknikernes uddannelse. -Jeg vil vurdere, at der kan blive tale om krav på op mod 100 mio. kr. fra slagteriernes side, siger Hans Sønderby Christensen. Ud over den uretmæssige betaling for teknikernes uddannelse ser han flere økonomiske spor som konsekvens af dommen. Det handler om, at staten som konsekvens af, at sagen var anlagt i 2009, stoppede med at uddanne tilsynsteknikere til kødkontrollen, og derved medvirkede staten til en fordyrelse af kontrollen, fordi slagterierne dermed måtte bruge personale med højere timeløn, typisk dyrlæger. –Staten har bevidst truffet beslutninger, der har gjort kødkontrollen dyrere for virksomhederne, og det er ulovligt, fastslår Hans Sønderby Christensen. Et andet krav kan rejses, fordi staten har opkrævet halvdelen af en række sekundære omkostninger, såkaldte fællesudgifter, af slagterierne, som ikke direkte har med kødkontrollen at gøre. Denne praksis er med EU-dommen kendt ulovlig, og Hans Sønderby Christensen anslår, at kravet i den anledning kan blive på over 25 mio. kr. På det punkt vurderer han, at også svine- og fjerkræslagterierne, som ikke har deltaget i søgsmålet mod staten, vil kunne rejse tilsvarende krav for de seneste tre år, som ikke vil være forældede. Direktør Torsten Buhl, Danske Slagtermestre, finder det tilfredsstillende, at det nu er gjort klart, at staten ikke kan vælte sekundære omkostninger i forbindelse med kødkontrollen over på virksomhederne. – Vi har bedt Fødevarestyrelsen om at sætte forældelsen i bero, for at vi kan få forholdene omkring kødkontrollen på plads. Der er tale om en generel ordlyd, som giver behov for en grundig drøftelse, siger Torsten Buhl. Netop ordlyden har spillet en vigtig rolle i den ni år lange retssag.

De syv slagterier, der nu skal have penge tilbage, er:

Nordic Beef, Skare

Vejle Eksportslagteri

Danish Crown Beef

Mogens Nielsen Kreaturslagteri

Hjalmar Nielsen Groups slagterier i Aalestrup og Kjellerup

Kilde: Pressemeddelelse + Landbrugsavisen

Accceptere cookies fra dette websted

Dette websted bruger cookies til at analysere din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger, i din browser

Nej tak til cookies Kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies